Sublym

       technyk

 

           ...cool...

   advies & ontwerp

 

home

projecten

specials

   
         
onderzoek   ultra koud   defensie

   

Sublym technyk staat voor ontwerpen en oplossingen op maat.

Dit kunnen nieuwbouw of renovatie projecten zijn, waarbij energie en temperatuur een belangrijke rol spelen.

 

Het ontwerpen op maat heeft geleid tot een aantal speciale projecten, zoals energie vraagstukken en toepassingen onder extreme omstandigheden.

 

In de koudetechniek is het onderwerp koudemiddelen zeer actueel. De veel toegepaste synthetische koudemiddelen staan al een aantal jaren ter discussie.

Het wereldwijd meest toegepaste koudemiddel R22 zal de komende jaren moeten verdwijnen, vanwege aantasting van de ozonlaag (CFK-besluit).

 

De nieuwere synthetische koudemiddelen (R404, R507, R134a) staan ook ter discussie, vanwege het broeikas effect.

Sublym technyk streeft daarom naar de toepassing van natuurlijke koudemiddelen en een slim gebruik van energie.

 

 

 

onderzoek

 

Goed ontwerpen betekent ook controle en terugkoppeling uit de praktijk.
Daarom doet Sublym technyk aan meting, analyse  en onderzoek. 

Verbetering en besturing van koude systemen kan alleen met de juiste meetgegevens, zoals temperaturen, luchtvochtigheid, product verandering, draaitijden, elektrisch verbruik en geluid. Hiervoor heeft Sublym technyk een aantal instrumenten in huis,waaronder:

   -  digitale klimaatmeter voor temperaturen, luchtvochtigheid, dauwpunt.
   -  digitale anemometer voor het meten van luchtsnelheden.
   -   LUX meting
voor het meten van lichtintensiteit.
   -   thermografische camera
- het maken van warmtebeelden.
                                            

                

 

 

 

 

                                   Ultra koud  

Binnen het onderzoeksprogramma Lifelines worden 165.000 mensen gedurende 30 jaar gevolgd: kinderen ouders en grootouders. Hiervoor dienen zo'n 10 miljoen bloed- en urine monsters gedurende een lange periode te worden bewaard. Om de kwaliteit te waarborgen dienen deze monsters bij een constante temperatuur van -80˚C te worden bewaard.

Sublym technyk heeft in samenwerking met Sparkling projects en het UMCG een programma van eisen opgesteld voor deze biobank. Daarbij is veel aandacht besteed aan bedrijfszekerheid (risico analyse) en een geautomatiseerd opslagsysteem voor de samples.

Het vrieshuis krijgt een -20˚C zone voor de 'sample pick' robots. Deze zone dient ook als buffer voor het opvangen van vocht en temperatuur schommelingen.

   Zie ook: www.lifelines.nl

 

 


 

In het vrieshuis komen meerdere bewaarkasten, waar de monsters bij -80˚C worden opgeslagen. In deze ultra koude zones zal een minimum aan bewegende of electronische delen aanwezig zijn. Het ijsvrij houden van de kasten zal op basis van sublimatie techniek worden uitgevoerd.

 

defensie

In opdracht van Stork Special Products heeft Sublym technyk een aantal studies uitgevoerd voor Defensie.

In  een aantal gevallen betreft het de modificatie van koudesystemen waarbij het koudemiddel R22 dient te worden vervangen.

Tevens zijn de militaire operaties tegenwoordig onder tropische omstandigheden, waardoor de ontwerpcondities moeten worden aangepast. 

Zo is er een plan van aanpak gemaakt voor het mobiele militaire hospitaal en een modificatieplan voor de koudwatermakers aan boord van de marineschepen.

Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van speciale AC systemen aan boord van militaire voertuigen. 

terug