Sublym

       technyk

 

           ...cool...

   advies & ontwerp

 

home

profiel

projecten

nieuws contact
 
 
 
 
          ontwerp, advies en
          project begeleiding van:
 
    - koel en vrieshuizen
    - proces koeling
    - klimaat systemen
    - ijsbanen en sneeuw recreatie
    - thermografisch onderzoek
    - slimme  koudetechniek
      en warmtepompen
    - natuurlijke koudemiddelen
 
 

 

 

 

 
 
 
        design, consult and
         project management of:
 
    - cold stores
    - proces refrigeration
    - climate systems
    - icerinks and snow recreation
    - thermographic research
    - smart use of refrigeration
         and heatpumps
    - natural refrigerants